Favicon of aspu.am Գլխավոր էջ

Aspu.am

About Aspu.am

Aspu.am has a global Alexa ranking of 691,897. The website server is using IP address 144.76.222.106 and is hosted in Germany. The Google page rank of this website is -/10. The website's home page has 187 out-going links. The website taken by - for - on 01-22-2014. Further informations is provided bellow.

Last Updated: 3 months ago

Share Share Share

Site Overview

Screenshot of www.aspu.am
Host aspu.am
Ip Address 144.76.222.106
Country Germany
Domain Age 2
Created Date: 22-01-2014
Updated Date: 21-03-2016
Expired Date: 22-01-2017
Server Apache/2.4.27 (cPanel) OpenSSL/1.0.2k mod_bwlimited/1.4
Alexa Rank 691897
Page Rank Google Pagerank of aspu.am
Page Speed 20%
Google Analytic ID UA-63379868-1

Domain Info

Aspu.am 2 years old and has am extension. TLD may be using diffrent purposes. Example: .com extension inherited from "commercial" and uses for generally commercial activities, .net extension inherited from "network" and uses for generally internet activites etc. Its SLD length is equal to 4. SLD length is important for human-readable and brand-friendly and seo-friendly. It must be less than 10 and meaningful that you are/will working on activites.

Domain Age 2 years old
TLD (Top Level Domain) am
SLD (Second Level Domain) aspu
SLD Length 4

Whois Info

Aspu.am registered by - for - on 01-22-2014. - renewed on 03-21-2016 until 01-22-2017.

Important Dates
Registered On 01-22-2014
Exprires On 01-22-2017
Updated On 03-21-2016

Raw Whois Data

%
%AM TLD whois server #2
%

  Domain name: aspu.am
  Registrar:  abcdomain (ABCDomain LLC)
  Status:   active

  Registrant:
   ARMENIAN STATE TEACHERS' TRAINING UNI.NAMED AFTER KH. ABOVYAN
   Tigran Metsi Ave., 17 Building
   Yerevan, 0000
   AM

  Administrative contact:
   ARMENIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY AFTER KHACHATUR ABOVYAN
   Tigran Metsi Ave., 17 Building
   Yerevan, 0000
   AM
   armspuam@gmail.com
   597000, 597025, 093523618

  Technical contact:
   ARMENIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY AFTER KHACHATUR ABOVYAN
   Tigran Metsi Ave., 17 Building
   Yerevan, 0000
   AM
   accdep@armspu.am
   597000, 597025, 093523618

  DNS servers:
   ns1.4iphosting.net
   ns2.4iphosting.net

  Registered:  2014-01-22
  Last modified: 2016-03-21
  Expires:    2017-01-22

GeoIP Info

Aspu.am serves on -, Germany and establish connection to the internet via Hetzner Online GmbH Internet Service Provider (ISP)

Latitude 51.2993 Longitude 9.491
City - Country Germany
Country Code DE Region -
Region Code - Postal Code -
ISP Hetzner Online GmbH Timezone Europe/Berlin

DNS Info

A record assigned to 144.76.222.106.

Host Type TTL Class Other
aspu.am. MX 14399 IN 1 aspmx.l.google.com.
aspu.am. MX 14399 IN 5 alt1.aspmx.l.google.com.
aspu.am. MX 14399 IN 5 alt2.aspmx.l.google.com.
aspu.am. MX 14399 IN 10 alt3.aspmx.l.google.com.
aspu.am. MX 14399 IN 10 alt4.aspmx.l.google.com.
aspu.am. SOA 86399 IN ns1.4iphosting.net. miqayelavagyan.gmail.com. 2017060500 86400 7200 3600000 86400
aspu.am. NS 86399 IN ns1.4iphosting.net.
aspu.am. NS 86399 IN robotns3.second-ns.com.
aspu.am. NS 86399 IN ns2.4iphosting.net.
aspu.am. A 14399 IN 144.76.222.106

HTTP Header Info

Status-Code: 200
Response Time: 1167
Date Wed, 20 Sep 2017 13:51:39 GMT
Server Apache/2.4.27 (cPanel) OpenSSL/1.0.2k mod_bwlimited/1.4
Content-Encoding gzip
Vary Accept-Encoding
Keep-Alive timeout=5, max=100
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html

HTML Tag Stats

Html tags of aspu.am is listed bellow.

Html Element % Used
div 32 278
a 29 258
li 15 129
img 8 70
option 6 52
ul 3 21
article 2 15
h3 2 12
span 2 11
script 1 8
header 1 8
h2 1 5
br 1 5
select 1 3
input 1 3
nav 1 2
form 1 2
meta 1 1
title 1 1
center 1 1
footer 1 1
audio 1 1
section 1 1
iframe 1 1
aside 1 1
link 1 1
h1 1 1

Heading Info

Html Heading used tags of 40aprons.com is listed bellow.

 • ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 • 2017-2018 ուստարվա բակալավրիատի կրթական ծրագրով ընդունելություն (հեռակա)
 • Համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2016-2020 թթ.)
 • Հաջողության բանաձև.ամեն շաբաթ՝ ժամը 11.00՝ Արմնյուզ-ի եթերում
 • 2017-2018 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն
 • Ընդունելության մրցույթի արդյունքներ
 • Ընտրանի
 • Գրադարան
 • Անոնս
 • Ֆակուլտետներ և ամբիոններ
 • Հայտարարություններ
 • ՀՊՄՀ-ի վիրտուալ թանգարան
 • Հաջողության բանաձև
 • Նորություններ
 • Տեսասրահ
 • Կոնտակտներ
 • Հղումներ
 • Կայքի քարտեզ
More
More

Comments